Hızla Değişen Dünyada Liderlik: İnsanları Anlamanın ve Motive Etmenin Gücü

Sürekli değişen ve gelişen Dünya’ya ruhen, bedenen ve fikren ayak uyduramayan lider ve yöneticiler, sorunları çözen değil, onları yaratan ve büyüten kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuşak ve düşünce farklılıkların, bireysel ve kurumsal beklentilerin, işletme büyüklüklerinin ve müşteri taleplerinin hızla değiştiği günümüzde; yönetici ve lider kadroların da kendini yenilemeli ve değişime ayak uydurmalıdır.

En alt seviyeden en üst seviyeye kadar yönetim şeması içinde olan tüm idareciler; düşünceleri, duyguları, kişilik özellikleri, beklentileri, hayata bakış açıları ve değerleri farklı olan çalışanları anlamak ve onları motive edecek çözüm yollarını bulmak için, öncelikle kendilerini yenileyecek tedbirler almalıdır. Yönettikleri ve yönetecekleri asıl şey; İnsan beynidir.

İyi bir yönetici öncelikle birlikte çalıştığı insanları iyi tanımalıdır. Koçluk ve NLP teknikleri öğrenmeli ve her bir bireyin değerlerini, düşünce ve davranış kalıplarını öğrenmelidir. Her birey özeldir. Baktığı şeyle gördüğü şey, duyduğu ile anladığı şey farklıdır. Artık tek başına yönetim anlayışı yerini birlikte yönetim anlayışına bırakmıştır. Takım çalışmasını bilmeyen, beyin fırtınası yapamayan ve karşılıklı bağlılık ilkesini kavrayamayan lider ve yöneticiler, organizasyonları istenen hedeflere ulaştıramamaktadır.
Etkili dinle sanatı yönettiğimiz beyinleri anlamak ve yönlendirmek için ikinci ana prensiptir. İletişimin temeli dinlemedir. İyi bir dinleyici karşısındakinin ne demek istediğini daha iyi anlayacak ve kendini daha iyi ifade edebilecektir. Yaşam hızının arttığı, her şeyin hemen o anda olması için çabaladığımız bu günlerde iyi dinleyici olmak için çaba göstermeliyiz. Yönetici bu konuda kendini geliştirmelidir.

Etkili dinlemenin yanı sıra doğru ve yerinde soru sorma sanatı da bir yöneticinin kullanması gereken diğer bir beceridir. Durumların netleştirilmesi, konuların tam olarak açıklığa kavuşturulması için etkili sorular sormak önemlidir. Sorularla yönetim daha fazla bilgi ve daha fazla seçenek sunar.
Her zaman hatırlanması gereken kural şudur; ’’Siz ne kadar bilgili, becerili ve tecrübeli olursanız olun, birlikte çalıştığınız insanlar sizinle çalışmak istemediği sürece başarılı olamazsınız.’’ Saygılarımla.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir