Değerlerin Önemi: Bireysel, Toplumsal ve Evrensel Değerlerin Rolü

Değerler kavramı, insanlığın var oluşu kadar eski; insanlık var oldukça da sürecek kadar yeni bir hayati kavramdır. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bizlere gösteren, adeta bireysel ve toplumsal yaşama ışık tutan bir olgudur. Bireylere, topluma ve çağlara göre değişim gösterse de onsuz yaşamak mümkün değildir. Değerleri; evrensel, toplumsal ve bireysel değerler olarak üç aşamada inceleyebiliriz.

Yaratılış felsefesine uygun olarak, tüm insanlarda bulunan ortak değerler vardır. Bunlar tüm toplumların birbirleriyle ilişkilerine yön veren ve onları dayanışma içinde çalışmaya yönlendiren değerlerdir. Yardımlaşma, özgürlük, demokrasi ve barış gibi uluslararası platformlarda sıkça konuşulan ve daha güzel bir dünya için paylaşılan değerlerdir. Bunlara birçok değer daha ekleyebiliriz. Bütün amaç insanlık adına atılacak adımlarda ortak bir yol bulmaktır. Evrensel değerleri çiğneyen ülkeler tüm dünyada tepki çeker ve birçok yaptırımla karşı karşıya kalır.

Milletlerin, tarihinin derinliklerinden süzülerek gelen kendilerine has kültürel ve tarihi değerleri de vardır. Yüzyıllar içinde değişime uğramış olsalar da, milli kimliklerin oluşumunda bu değerler her zaman ön plana çıkar. Adeta bir elbise gibi o milletin tüm bireylerinin üzerine yapışır. Bunlar o toplumun olmazsa olmazlarıdır. Bu değerleri korumak ve yüceltmek için kendi politikalarını ve yol haritalarını çizerler. Milli olan şeylerin temelinde bu değer yargıları vardır. Bir olmanın, güçlü olmanın temeli de ortak değerlerde buluşmak ve bu değerler doğrultusunda yaşamaktır. İnsanlarda davranış değişikli yaratmak ve toplumsal huzurun sağlanması için ortak değerler önemlidir.
Her iki değerin işlerliğini sürdürebilmesi için de bireysel değerlerin bunlarla uyumlu olması gerekir. Her insanın yaşamına yön veren, kararlar almasına yardımcı olan, mutlu yada mutsuz olarak yaşamasını sağlayan en önemli etkenlerden biriside kendi değerlerine, öz değerine uygun yaşaması ve ona bu değerleriyle barışık davranılmasıdır. Hepimizin çekirdek değerleri farklılık gösterir. Değer sıralaması yaptığımızda öncelikli değerlerimiz farklılık göstermektedir. Bu fark, bizim olaylara ve kişiler bakış açımızı, dolayısıyla düşünde ve duygumuzu değiştirmektedir. Doğrular ve yanlışlar, iyi ve kötüler bizim sahip olduğumuz değerlere göre değişmektedir. Hayatta bizim için nelerin önemli olduğunu ve bunların öncelik sırasını iyi tespit edersek ve kararlarımızı buna göre verirsek daha dengeli ve mutlu bir hayat yaşarız.

Önce kendimizi tanıyalım. Biz kimiz ve değerlerimiz nelerdir? Sonra çevremizde birlikte yaşadığımız insanları tanıyalım. Hangi değerler onlar için önemli? Yapmak istediklerimizin değerlerimizle uyumlu olup olmadığına bakalım. Bu uyumu sağladığınızda daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir hayat yaşayacağınızı göreceksiniz. Saygılarımla

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir